Wspieramy liderów i organizacje w stawaniu się bardziej zwinnym

Uczyć się to znaczy zmieniać

Pomożemy Ci lepiej kontrolować swoje działania, budować odpowiednią kulturę i system, by w miejscu Twojej pracy panowała atmosfera współpracy i pełnego zaangażowania a ludzie czuli się zmotywowani.
Go to Wydobądź motywację ludzi

Wydobądź motywację ludzi

W swojej pracy wykorzystaj motywację godnościową i niepieniężną do budowy angażującego miejsca pracy, partnerskiej relacji oraz satysfakcji zawodowej.

Go to Efektywna informacja zwrotna

Efektywna informacja zwrotna

Możesz ulepszyć swoje środowisko pracy, jeżeli przekazujesz konstruktywny i wartościowy feedback, który nie ukrywa negatywnych elementów, omawia fakty, skutki i uczucia i jest zakończony sugestiami.

Go to Stwórz system wydobywający mocne strony i wartości

Stwórz system wydobywający mocne strony i wartości

Patrz szerzej na pracę swoich współpracowników, widząc w efektach ich pracy wpływ otoczenia oraz ich osobowości.

Go to Pozwól ludziom wzrastać

Pozwól ludziom wzrastać

Wyprowadź swoją organizację i zespół ze strachu przed eksperymentowaniem i popełnianiem błędów do otwartości na szukanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Weź udział w naszych warsztatach. Wykorzystaj tę okazję by nie tylko zdobyć doświadczenie i poznać narzędzia oferowane w ramach M3.0, ale także nawiązać kontakt z podobnie myślącymi liderami, szukającymi sposobów ulepszenia swojej pracy oraz organizacji, dla której pracują.

O nas

Czy możliwe jest budowanie organizacji na zaufaniu, wartościach i powierzeniu odpowiedzialności?
Wspiermy liderów

Pracując w różnych organizacjach, zespołach i projektach, poszukujemy skutecznych sposobów współpracy. Każdy z nas może być lepszym pracownikiem, liderem, przełożonym liniowym, managerem projektów, architektem, analitykiem, kierownikiem zespołu, rekruterem, kadrowym. Z ciekawością i bez uprzedzeń chcemy przeglądać nowe narzędzia, idee i podejście związane z przywództwem i zarządzaniem zmianą, a także tworzeniem kultury organizacji uczących się i rekrutacją - począwszy od tematów zgromadzonych w ramach Management 3.0, poprzez Googlowe "re:work" a kończąc na 7 nawykach i niekończącej się liście artykułów HBR. Jesteś gotowy na wspólną podróż? Zapraszamy!

  • Angażujące warsztaty z wymianą doświadczeń, ćwiczeniami i grami

  • Organizujemy lokalną społeczność praktyków zarządzania i przywództwa

  • ponieważ uczyć się to znaczy zmieniać

  • Przedstawiamy zagadnienia przy pomocy wizualnych flipczartów, karteczek i kolorowych markerów

Trenerzy

Jesteśmy aktywni na wrocławskiej i poznańskiej scenie zwinnej, a także organizujemy wrocławski Meetup Management 3.0, posiadamy doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych Agile Community (ponad 100 członków), przez wiele lat aktywny jako wewnętrzni trenerzy, prowadzimy szkolenia w formie facylitowanej pracy grupowej i uczymy się od mentorów z Polski, UK, Niemiec i Belgii.

Marek Bugiel

Senior Project Manager / Line Manager / Facylitator / Mówca
Marek ma łącznie ponad 13 lat doświadczenia w rozwoju usług i rozwiązań IT na różnych stanowiskach: od inżyniera przez Scrum mastera, managera liniowego, managera projektu do program managera dla klientów: Daimler, Volkswagen, BMW. Lider klubu przemawiania.

Piotr Hełka

Facylitator / Team Leader / Inżynier Oprogramowania
Licencjonowany trener Management 3.0, prowadzący Management 3.0 Meetup (110 osób), do końca 2015 roku lider Agile Community w Capgemini (100 osób), odpowiedzialny za rozpropagowywanie oraz budowanie kompetencji zwinnych w firmie,

Feedback uczestników

Wspólnie z uczestnikami warsztatów pracujemy nad ulepszeniem status-quo z uwzględnieniem rzeczywistego kontekstu biznesowego, przeglądając narzędzia oferowane nie tylko przez Management 3.0, ale wszystkie nowe nurty zarządzania zespołami, motywacją i przywództwa.

Bazując na zdefiniowanych przez uczestników oczekiwaniach, omawiamy tematu oscylujące wokół przywództwa, motywacji, budowania organizacji i wprowadzania zmian.

Najbliższe warsztaty i wydarzenia

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych budowaniem kultury organizacyjnej i przywództwa, a zwłaszcza do osób pełniących role w obszarach: zarządzania liniowego, projektami; dla Scrum Masterów, działów HR oraz startupów i nowych przedsiębiorstw